DES 05 2014

Fortøying på Ekebergsletta 1926

Skrevet under Sammenhenger i Oslo
5 Fortying på Egebergsletta 1926

www.oslobilder.no - fotograf Anders Beer Wilse

Tilbake til blogg listen