DES 18 2014

Ballongkamp på Bislet 1912

Skrevet under Sammenhenger i Oslo
18 Ballongkamp på Bislet

www.digitaltmuseum.no - fotograf ukjent

Tilbake til blogg listen