Merkevarebygging av bygg, bydeler & byer

Merkevarebygging av bygg, bydeler & byer

Kom Inn får frem særpreg & muligheter i bygg, bydeler og byer. Det bidrar til at ledige lokaler leies ut, og til stolthet hos eiere, leietagere og besøkende.

Les mer

"Urbanitet er et uttrykk for bymessighet. Graden av urbanitet styres av menneskelig aktivitet på et avgrenset område"

Wikipedia

Slik jobber vi i Kom Inn

KOM INN metoden

Basert på over 20 års erfaring, har vi utviklet en egen metode som får frem byggenes særpreg og muligheter i markedet. Vi finner historiske Fun Facts, og setter dem inn i nye sammenhenger. Våre prosjekter kan vise til økt merverdi for både eiere og leietagere. Noe av det vi kan levere er:

  • Research - fastpris
  • Tekster og innholdsmaler til nettsider/prospekter - pr. time
  • Slides - show "Å skape fremtid av fortid" med foto og tekster - ihht. tilbud

KOM INN kontributører

Vi har spesielt gode forbindelser med museer og arkiver. Etter god og grundig research presenterer vi prosjektet for ønskede bidragsytere. Vår styrke er å finne, og tilføre prosjektene de til enhver tid beste leverandørene, talentene eller studentene. Derfor er vi engasjerte og oppdaterte.

  • Utvikling av markedsmateriell basert på beliggenhet, historie, arkitektur, kunst og håndverk - ihht. tilbud
  • Merkevarebygging og utsmykning av fellesarealer og byrom - ihht. tilbud

KOM INN merkevarebygging

Kom Inn kontributører kan være tegnere, fotografer, grafikere, kunsthåndverkere og formgivere slik at hvert prosjekt får sitt særpreg. Prosjektene følges opp etter en handlingsplan som spesifiserer kostnadsrammer, ansvarsforhold og tidsfrister. KOM INN kan merkevarebygging!

  • Gaver til leietagere - fastpris
  • Rådgivning - pr. time
  • Prosjektledelse - pr. time